Lonza gaat investeren in een ‘Factory of Tomorrow’ op basis van microreactoren en flowchemie. Vanaf juni dit jaar zullen er ‘kleine’ moleculen voor de farmaceutische industrie worden geproduceerd in hoeveelheden die kunnen oplopen tot enkele tonnen, meldt het Zwitserse fijnchemieconcern in een persbericht.

Het is niet het eerste experiment van Lonza met microreactoren. de Zwitsers maken er hier en daar al gebruik van in hun bestaande productieprocessen. Ze hebben er zelfs een eigen constructie voor bedacht die onder de naam FlowPlate op de markt wordt gezet door Ehrfeld Mikrotechnik (een dochter van Bayer).

Het grote voordeel van zulke microreactoren is dat je er reacties in kunt laten verlopen onder extreme omstandigheden, die in een grotere reactor veel te gevaarlijk zouden zijn. Bovendien is het heel simpel om van het ene naar het andere product over te schakelen: de microreactormodules zijn zo klein en licht dat je geen zwaar materieel nodig hebt om ze te verplaatsen.

De nieuwe fabriek in Visp, een eindje ten noorden van de Matterhorn, zal voldoen aan de regels voor ‘current good manufacturing practice’ (cGMP). Er zullen zowel halffabrikaten als ‘active pharmaceutical ingredients’ (API’s) worden geproduceerd. Het persbericht wekt de indruk dat dit keer álle processtappen zullen worden uitgevoerd in microreactoren.

Over de kosten wordt niets gezegd. Maar bekend is dat Lonza al een tijdje klem zit door de extreem hoge koers van de Zwitserse frank. Kennisintensieve producten maken met een hoge toegevoegde waarde biedt in zulke omstandigheden de beste overlevingskansen.

(en dat die in Duitsland bestelde microreactoren ongetwijfeld worden afgerekend in euro’s en dus voor de Zwitsers flink goedkoper zijn geworden, zal ook wel meespelen!)

bron: Lonza

Onderwerpen