Enzymen uit E.coli branden vet op

Twee enzymen uit de bacterie E.coli kunnen muizen beschermen tegen obesitas. Zelfs met een vetrijk dieet zijn ze niet meer vet te mesten, zo melden UCLA-onderzoekers in het tijdschrift Cell Metabolism.

De enzymen komen normaal voor in planten en bacteriën. Ze vormen daar een ‘glycoxylaat-shunt’, die een deel van de metabole route voor vetverbranding als het ware kortsluit. Gevolg is dat die planten hun vetten niet geheel oxideren.

Zoogdieren missen de genen die voor deze enzymen coderen. Maar breng je ze kunstmatig in hun metabolisme in, dan blijkt het effect juist te zijn dat ze er een extra route voor vet-oxidatie bijkrijgen. Ze branden vet dus letterlijk sneller op.

Een kweekje van menselijke levercellen blijkt na toediening van de enzymen eveneens extra vet te kunnen verbranden. Er wordt al voorzichtig gesuggereerd dat obesitas op de lange termijn misschien is te bestrijden met gentherapie.

De onderzoekers houden zich hier intussen verre van. Zij zien hun experimenten vooral als ‘proof of principle’ voor een geheel nieuwe manier om metabolismen te bestuderen.

bron: Cell Press

Onderwerpen