De doorschijnende zakpijp (Ciona intestinalis) is een ideaal model-organisme voor het testen van alzheimermedicatie. Binnen een dag zie je al resultaten, zo melden Mike Virata en Bob Zeller (San Diego State University) binnenkort in het tijdschrift Disease Models & Mechanisms.

Zakpijpen zijn geen gewervelde dieren, maar ze zitten daar wel dicht tegenaan. De larven lijken sterk op die van vissen, en geschat wordt dat ze voor bijna 80 procent dezelfde genen hebben als de mens.

 

Belangrijk is vooral dat ze óók alle genen hebben die bij de mens worden geassocieerd met de ontwikkeling van eiwitplaques in de hersenen, het duidelijkste symptoom van de ziekte van Alzheimer.

 

Een poging om die larven een gemuteerd eiwit toe te dienen uit mensen met een erfelijke vorm van alzheimer, leverde een onverwacht succes op. Binnen een dag zaten de hersenen van de proefdieren vol met plaques. Die bleken weer te verdwijnen na toediening van een experimenteel alzheimermedicijn, waarbij de larven zich tevens weer normaal gingen gedragen.

 

Als het reproduceerbaar is, dan is de zakpijp een uniek alzheimermodel: gewone ongewervelde dieren kunnen het plaque-vormende eiwit niet verwerken, en gewervelde dieren hebben maanden of jaren nodig om serieuze symptomen te ontwikkelen.

 

bron: The Company of Biologists

Onderwerpen