Mensheid nu officieel sterker dan natuurkrachten

Er zijn 9 drempels die de mensheid beter niet kan overschrijden als ze het ecosysteem, dat Aarde heet, een beetje stabiel wil houden. En helaas heeft ze er al drie van overschreden, zo claimt een groep van 29 Europese, Amerikaanse en Australische wetenschappers deze week in Nature.

Volgens de onderzoekers (waaronder de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen) is het Holoceen, de stabiele geologische periode van de laatste 10.000 jaar, inmiddels stilletjes overgegaan in het Anthropoceen. Dat wil zeggen dat menselijke actie de belangrijkste drijfveer van wereldwijde ecologische verandering is geworden. Met andere worden: met z’n 6 miljard duwen we harder tegen de planeet dan Moeder Natuur doet.

Hoe hard je kunt duwen zonder dat de boel omvalt, is in feite de vraag die in het artikel wordt gesteld.

De negen drempels, de voor het eerst zo zijn gedefinieerd, geven daarvan een indicatie. Overschreden zijn al het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en de verstoring van de stikstofcyclus.

De verstoring van de fosforcylus zit tegen het randje van wat nog toelaatbaar is. Dat geldt in iets mindere mate voor de verzuring van de oceaan, de verandering in het grondgebruik, het verbruik van drinkwater en de aantasting van de ozonlaag.

De laatste twee drempels, chemische vervuiling en aerosolen in de atmosfeer, zijn nog niet gekwantificeerd.

De auteurs geven overigens toe dat de kwantificering van de andere zeven ook voor een deel berust op giswerk, en dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende drempels ook nog niet helemaal duidelijk is.

bron: Nature

Onderwerpen