Er moet een statiegeldsysteem komen voor sigarettenpeuken en filtersigaretten kunnen beter helemaal worden verboden. Veel beter voor het milieu, stellen Thomas Novotny en Elli Slaughter (San Diego State University) in het tijdschrift Current Environmental Health Reports.

Ze baseren zich op 65 eerdere publicaties over de problematiek van wat ze ‘tobacco product waste’ (TPW) noemen. Om te beginnen komt daar de schatting uit dat wereldwijd 6 biljoen sigaretten per jaar worden verkocht en dat misschien wel driekwart daarvan na consumptie het milieu in wordt gekieperd. Sinds op veel plaatsen alleen nog maar buitenshuis mag worden gerookt, waar asbakken schaars zijn, schijnt dat alleen maar erger te zijn geworden.

Die peuken bevatten alle toxische en carcinogene stoffen die rokers zelf ook binnenkrijgen. Je mag verwachten dat ze uit de peuk lekken en onder meer in het oppervlaktewater terecht komen. In hoeverre dat daadwerkelijk leidt tot aantoonbare schade, schijnt nog nooit te zijn onderzocht; de auteurs hebben in elk geval niets in die richting kunnen vinden. Maar ze kunnen zich niet voorstellen dat het gezond is.

Een veel groter probleem noemen ze de filters. Die bestaan immers uit cellulose-acetaatvezels die vrijwel niet biodegradeerbaar zijn. Dezelfde schadelijke stoffen die in de rest van de sigaret zitten, lekken er minstens 10 jaar na het weggooien nog steeds uit.

En dat die filters nog steeds op sigaretten zitten is volgens deze publicatie een ‘farce’. Nog nooit heeft iemand kunnen aantonen dat die dingen de gezondheidsrisico’s van het roken significant verlagen. Wel is een verschuiving waargenomen in het type longkanker dat rokers meestal krijgen, en dát zou eventueel nog aan die filters kunnen liggen.

De conclusie luidt dat er om te beginnen nog een extra waarschuwing op sigarettenpakjes moet komen te staan, over de milieurisico’s van de peuken. Daarnaast wordt een statiegeldheffing op sigaretten gesuggereerd, terug te betalen als je de peuken inlevert bij de sigarettenboer, of desnoods bij de chemokar. Let wel: in de VS is statiegeld bij lange na niet zo gebruikelijk als in Europa.

En verbied die filters. Volgens de auteurs kan dat in de VS worden geregeld door de afzonderlijke staten. In Californië is begin dit jaar al een wetsvoorstel in die richting ingediend.

bron: Springer

Onderwerpen