Ook Nederlandse onderzoekers hebben actief bijgedragen aan onjuistheden in het laatste klimaatrapport van het IPCC. Het betreft met name de Wageningse hoogleraar milieuwetenschappen Rik Leemans en het inmiddels gepensioneerde IPCC-boegbeeld Bert Metz, zo meldt het dagblad Het Parool.

Via die twee is ook het Planbureau voor de Leefomgeving bij de zaak betrokken. Eerder deze week heeft een behoorlijk nijdige minister Cramer al aan dit bureau gevraagd om de eigen bijdrage aan het IPCC-rapport nog eens goed te checken, en dat blijkt dus geen overbodige luxe te zijn.

 

Het hele verhaal valt op zaterdag 6 februari na te lezen de wetenschapsbijlage van Het Parool. Maar op de website wordt nu al onthuld dat Leemans verkeerd heeft geciteerd uit studies over de sterfte van koraal, dat als gevolg van de aanzuring van oceanen met CO2 steeds meer moeite zou krijgen om voldoende kalk aan te maken.

 

Iin het IPCC-rapport is sprake van een vermindering met de kalkproductie van 60 procent.Maar in de geciteerde vakliteratuur komt zo’n hoog percentage volgens Het Parool nergens voor.

 

Of de krant de beschuldiging hard kan maken “dat actiedocumenten van Greenpeace en het Wereldnatuurfonds als bewijsmateriaal (zijn) gebruikt” moet even worden afgewacht.

 

Volgens de website van de krant wil Leemans geen inhoudelijk commentaar geven en zegt slechts: ‘Dit raakt kant noch wal’.

 

bron: Het Parool

Onderwerpen