TNO wil windenergie opbergen in vrieshuizen

Koel- en vrieshuizen 's nachts een graadje dieper te koelen dan normaal, zodat je tijdens de piekuren overdag de koelmachine niet aan hoeft te zetten. Onderzoekers van TNO in Apeldoorn denken dat dit een prima manier is om elektriciteit uit duurzame bronnen tijdelijk op te slaan.

Projectleider Sietze van der Sluis heeft berekend dat je 50.000 MWh aan nachtelijk opgewekte stroom kwijt kunt wanneer alle ‘cold storage’-pakhuizen in Europa meedoen. Daarbij blijven de temperatuurfluctuaties in de vrieshuizen nog steeds binnen de veiligheidsmarges, zodat het opgeslagen voedsel er geen last van heeft.

De buffercapaciteit van de pakhuizen is volgens Van der Sluis tweemaal zo groot als nodig is voor alle windturbines, die in 2010 in Europa zullen staan.

Aan het zogeheten ‘Night Wind’-project, dat eind vorig jaar van start ging, doen naast TNO ook onderzoeksgroepen uit Spanje, Denemarken en Bulgarije mee Via het Zesde Kaderprogramma draagt de EU er financieel aan bij. Het budget bedraagt 1,29 miljoen euro.

Eind dit jaar is een eerste demonstratie gepland bij een groot vrieshuis in Bergen op Zoom.

bron: news@nature, TNO

Onderwerpen