NS1 beschermt virus tegen celafweersysteem

De structuur van het vogelgriepeiwit NS1 doet vermoeden dat dit eiwit dubbelstrengs RNA kan inpakken, en zo de cellulaire afweer van de geïnfecteerde cel om de tuin leidt. De opheldering van de eiwitstructuur door onderzoekers van het Baylor College of Medicine staat in Nature.

Het eiwit NS1 is essentieel voor influenzavirussen zoals H5N1 - de variant van het vogelgriepvirus die voor mensen gevaarlijk is. NS1 wordt geproduceerd nadat het virus een cel heeft geïnfecteerd. Het was al bekend dat NS1 de immuunrespons van geïnfecteerde cellen kan onderdrukken, maar hoe dat dan precies in zijn werk gaat was onbekend.

In de huidige studie brachten de onderzoekers de structuur van NS1 in beeld. Dit deden zij door een stukje DNA dat codeert voor het eiwit in een bacterie te stoppen, waarna de bacterie NS1 in grote mate produceerde. Hierna volgden zuivering van NS1, kristallisatie en röntgendiffractie.

Het bleek dat meerdere NS1-moleculen een kanaal kunnen vormen waarin dubbelstrengs RNA kan worden opgesloten. Op deze manier ‘merkt’ de cel niet dat er vreemd RNA in de cel aanwezig is, en wordt het afweermechanisme hiertegen niet opgestart. Hierdoor kan het virus zijn gang gaan, en scheidt de cel nieuwe virusdeeltjes uit die op hun beurt weer andere cellen kunnen infecteren.

De vinding zal volgens een van de auteurs hopelijk bijdragen aan het ontwikkelen van medicijnen die dit mechanisme tegengaan.

Bron: Nature

Onderwerpen