In minstens één op de drie onderzoeken naar genetische expressie zitten gegevens verwerkt van minstens één monster waarvan het etiket niet klopt. En dat is nog een heel conservatieve schatting, waarschuwen Canadese onderzoekers op het F1000Research-platform.

Voor die conclusie hebben ze alleen nog maar gekeken of het opgegeven geslacht wel kon kloppen, gezien de gevonden expressie van genen op de X- en Y-chromosomen.

Tot nu toe hebben ze 70 datasets van menselijk weefsel doorgelicht, gebaseerd op in totaal 4.043 monsters. In 46 % van die datasets vonden ze minstens één monster waarbij kennelijk het verkeerde geslacht stond vermeld.

Het blijft natuurlijk een steekproef maar met deze cijfers mag je met 99% zekerheid verwachten dat in minstens 33% van álle vergelijkbare onderzoeken zo’n fout zit. En mogelijk in nog veel meer onderzoeken, omdat je niet ziet of monsters van twee mensen van hetzelfde geslacht zijn verwisseld.

Waar de meeste fouten worden gemaakt is lastig te achterhalen. Vaak zullen de etiketten al bij de monstername verkeerd zijn ingevuld, maar de auteurs hebben ook een aantal concrete gevallen gevonden waarbij buisjes waren verwisseld in het laboratorium.

Ze pleiten er voor om de geslachtstest voortaan routinematig te doen, om zo de kans op niet-reproduceerbare onderzoeksresultaten te verminderen.

bron: Faculty of 1000