ECN: energiebesparingswens Tweede Kamer vergt extreme maatregelen

Om het energiebesparingtempo in Nederland te verhogen van 1% naar 2% per jaar, zoals de Tweede Kamer wil, zijn drastische maatregelen nodig. Dat blijkt uit een rapport dat ECN heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van EZ.

Volgens ECN heeft dit beleid alleen kans van slagen wanneer het vanuit Europa wordt gesteund. En zelfs dan “zal er heel wat weerstand overwonnen moeten worden, zowel bij de overheid, de bedrijven als bij de Nederlandse burgers.”

Temeer daar de trend momenteel juist is om méér energievretende speeltjes aan te schaffen.

Het meest opvallend zijn de maatregelen die ECN voorstelt om energiebesparing bij kleinverbruikers te bevorderen. Zo zouden er zulke strenge regels voor elektrische apparaten moeten komen, dat de verkoop van gloeilampen en plasma-tv’s de facto wordt verboden.

Ook wordt voorgesteld om woningen en bedrijfspanden verplicht te laten isoleren, zodra ze van eigenaar veranderen.

Nieuwe auto’s zouden vanaf 2012 gemiddeld niet meer dan 120 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. Op minder zuinige auto’s zou 3000 tot 5000 euro extra belasting moeten worden geheven. Tevens word gepleit voor kilometerheffingen en heffingen op Europees vliegverkeer. Bestelwagens zouden een snelheidbegrenzer tot 100 km/h moeten krijgen.

Voor energie-intensieve sectoren als de industrie, energiebedrijven en glastuinbouw stelt ECN een systeem van energieheffingen voor, waarbij minder efficiënte bedrijven de rekening betalen. Gedacht wordt aan 15 cent per kuub aardgas voor grootverbruikers.

De netto kosten voor de Nederlandse economie worden door ECN geschat op 3,5 miljard euro per jaar.

 

bron: ECN

Onderwerpen