Alle studiebeurzen moeten worden afgeschaft, collegegelden moeten omhoog en er moet een numerus fixus komen voor het complete universitaire onderwijs: de rest gaat maar naar het hbo. Dat heeft het dagblad Trouw gelezen in uitgelekte vergaderstukken van de universitaire koepel VSNU.

Volgens de krant zijn de universiteiten het hier in hoofdlijnen over eens geworden tijdens een vergadering in een duur hotel in Parijs, twee weken geleden. Op deze manier zouden ze de aangekondigde overheidsbezuinigingen op het onderwijs willen opvangen zonder er zelf al te veel voor te hoeven bloeden.

 

(Zie ook het eerder uitgelekte pleidooi om de boete voor langstudeerders voor de volle 100 procent door betrokkenen te laten betalen, zodat de universiteiten zelf niet hoeven op te draaien voor de onvolkomenheden in hun onderwijsorganisatie.)

 

Volgens de huidige kabinetsplannen hoeven studenten alleen de masterfase zelf te bekostigen. De universiteiten willen dus ook een leenstelsel voor de bachelorfase. Wel denken ze over een beloning voor studenten die hun studie snel afmaken.

 

Daarnaast willen ze zelf de hoogte van het collegegeld bepalen voor alle studenten waarvoor de overheid geen bijdrage betaalt, bijvoorbeeld omdat ze al te lang over hun studie hebben gedaan. Volgens de VSNU betreft het in totaal 44 procent van alle studenten.

 

Tot slot wordt een algehele studentenstop voorgesteld, die in 2012 zou moeten ingaan. De afgelopen jaren is het aantal eerstejaars nogal gegroeid, en dat betekent dat er extra moet worden geïnvesteerd in onderwijsfaciliteiten. Vandaar dat de VSNU liever heeft dat het hbo voortaan de groei opvangt.

 

Voor zover er uiteraard nog van groei sprake is wanneer je het volgen van een universitaire opleiding dusdanig ontmoedigt.

 

bron: Trouw

Onderwerpen