De door sommigen verwachte fusie tussen Laga, Njord en Skadi… pardon…van de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam is vandaag NIET aangekondigd. Er wordt wel intensief overlegd over uitbreiding van de onderlinge samenwerking, zei de Delftse collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg bij de opening van het academisch jaar. In mei 2012 hoopt hij meer te kunnen vertellen.

Ook zijn Leidse collega Paul van der Heijden mijmerde hardop over de schitterende mogelijkheden van universitaire samenwerking, zonder méér te beloven dan een gezamenlijke strategie die komend voorjaar gereed moet zijn. En in Rotterdam kwam de speech van Pauline van der Meer Mohr op hetzelfde neer.

Eerder dit jaar wist NRC Handelsblad te melden dat de fusie al bijna rond was en dat de drie universiteiten zichzelf voortaan Universiteit Leiden zouden noemen. Dat bericht werd toen door betrokkenen bevestigd noch ontkend.

Hoe ver de onderhandelingen op dat moment echt waren gevorderd, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Mogelijk is het plan afgezwakt nadat duidelijk werd dat er de nodige juridische bezwaren waren en - vooral - dat er met name in Delft en Rotterdam geen spoortje draagvlak voor bestond.

Maar Van den Berg stelt nu dat je het debat niet ‘vanaf de kant van de structuur’ moet willen voeren. “De inhoudelijke kant is natuurlijk veel spannender en interessanter, en geeft veel meer inspiratie dan de vraag of we vandaag nu wel of niet een fusie aankondigen en hoe de naam van de gefuseerde universiteit wel mag luiden.”

Volgens hem is fusie ‘geen vies woord’ en ook Van der Heijden en Van der Meer Mohr sluiten de mogelijkheid niet uit. Maar ze zijn er nog niet uit of dit de beste constructie is om de gezamelijke wetenschappelijke ambities te kunnen waarmaken. Daar wordt nu verder over gepraat.

NRC Handelsblad houdt intussen vol dat de fusie veel dichterbij is dan de collegevoorzitters suggereren, en citeert meteen staassecretaris Halbe Zijlstra die andermaal duidelijk maakt dat hij het plan niet echt ziet zitten.

En in het tijdschrift De Ingenieur waarschuwde columnist Christian Jongeneel vorige week al voor het ontstaan van een ‘Universiteit Inholland’ oftewel een moloch die groot is qua absolute aantallen maar niet wat kwaliteit betreft.

bron: TU Delta

Onderwerpen