Nieuwe rapporten tonen aan dat de uitstoot van broeikasgassen in het Verenigd Koninkrijk niet afneemt

In plaats van een daling van de CO2-uitstoot in het Verenigd Koninkrijk met 5 procent in de periode van 1992 – 2004, is die uitstoot met 18 procent toegenomen, in lijn met de economische groei. Dat beweren onderzoekers van het gerenommeerde Stockholm Environment Institute (SEI)uit het Engelse York in een recent gepubliceerd onderzoek. De uitstoot van alle broeikasgassen samen zou bijna de helft hoger liggen dan de tot op heden gepubliceerde waarden.


De reden van deze grote afwijking is het meenemen van emissies van scheeps- en luchtvaartverkeer en de emissies die nodig zijn voor productie en vervoer van geïmporteerde producten in het nieuwe rapport. Die waarden worden tot op heden niet meegerekend vanwege internationale afspraken. De zogenaamde emissiereductie is dan ook vooral te danken aan het outsourcen van productie naar landen als China, denken de onderzoekers.


Naast het niet vermelden in de uitstootcijfers is die outsourcing ook op andere vlakken slecht nieuws voor het klimaat. De carbon cost per product ligt in China namelijk hoger dan in Europa vanwege de verouderde productiemethoden en de lange aanvoerroute.
“De regering wist hier al veel langer van”, zegt Stuart Bond, hoofd van de onderzoeksafdeling van de World Watchers Foundation (WWF) die het SEI-rapport binnenkort gaat uitbrengen. “Dit toont maar weer aan dat claims over emissies simpelweg grote leugens zijn. Het is onmogelijk voor de regering om de emissiedoelstellingen te behalen zonder te liegen tenzij het wetgeving maakt om de consumptie te ontmoedigen.”


De onderzoekers hopen nu dat de regeringen hun leven beteren en de emissies alleen nog bekijken op consumptiebasis. Omdat niet alle gegevens bekend zijn en aanvoerroutes en dergelijke veel variëren, zijn ook die cijfers niet helemaal bekend, maar volgens de SEI zijn de computermodellen betrouwbaar genoeg om de afwijking beneden de 5 procent te houden.

Bron: BBC

Onderwerpen