Van de genen van moderne Westerse en Aziatische mensen lijkt 1 tot 4 procent afkomstig te zijn van Neanderthalers.

 

Van de genen van moderne Westerse en Aziatische mensen lijkt 1 tot 4 procent afkomstig te zijn van Neanderthalers. Ga er dus maar van uit dat onze verre voorouders wel degelijk met die mensensoort hebben gevoosd, zo maken Svante Pääbo (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig, en collega’s op uit hun jongste reconstructievan het Neanderthalergenoom.

Dat ‘draft genome’, dat zojuist in Science is verschenen, bevat bijna 2 miljard basenparen. Het zou ongeveer 60% van het totale genoom moeten zijn.

Net als bij Pääbo’s eerdere pogingen is het genoom gebaseerd op DNA dat is aangetroffen in drie Neanderthalerbotten, die zo’n 40.000 jaar in een grot in Kroatië hebben gelegen. Dit keer hebben de onderzoekers echter veel meer moeite gedaan om alleen de échte Neanderthalerfragmenten te isoleren uit de sterk verontreinigde botmonsters. Hoe precies, is het onderwerp van een tweede artikel in dezelfde Science.

In eerdere drafts was dermate veel niet-Neanderthaler-DNA geslopen dat je er eigenlijk geen serieuze conclusies uit kon trekken. Zelf schat Pääbo het percentage op 11 tot 40 procent, anderen vinden 80 procent een betere schatting. Dat er toen geen familierelatie met de moderne mens werd aangetroffen, kan dus gewoon een slordigheidsfout zijn geweest.

Dit keer denkt Pääbo op slechts 0,6% verontreiniging te zitten.

Inmiddels heeft hij die draft naast vijf moderne menselijke genomen gelegd: van een Fransman, een Han-Chinees, een Papoea, een San (‘Bosjesman’) en een Yoruba uit West-Afrika. Met die laatste twee was geen nauwe verwantschap te vinden, met de eerste drie dus wél 1 à 4 procent. Dat strookt met de hypothese dat de moderne mens zich vanuit Afrika over de wereld heeft verspreid en dat hij pas met Neanderthalers in aanraking kwam toen hij al uit Afrika weg was.

Maar zoals gezegd, we missen nog 40% van het neanderthalergenoom en wie weet wat daar nog voor verrassingen in zitten.

bron: Science, BBC News, naturenews

Onderwerpen