Geen subsidie meer wegens gebrek certificatiesysteem?

Biomassa, die voor de opwekking van ‘groene’ stroom en warmte wordt gebruikt, moet aantoonbaar duurzaam geproduceerd zijn. Anders mag ze niet in aanmerking komen voor subsidiëring via de nieuwe SDE-stimuleringsregeling, die in maart 2008 van start gaat. Dat is de strekking van een SP-motie, die de Tweede Kamer dinsdag met grote meerderheid heeft aangenomen.

Het CDA stemde voor de motie, maar CDA-minister Van der Hoeven (EZ) heeft haar juist ernstig ontraden. In haar weblog stelt zij dat het in de praktijk het einde zal betekenen van alle biomassasubsidies.

De duurzaamheid kan namelijk niet worden aangetoond omdat daar geen certificatiesystemen voor bestaan. Tegen de tijd dat die er wel zijn en de subsidiestroom weer op gang komt zullen met name de meeste boeren allang zijn afgehaakt, zo voorspelt de minster.

Om precies dezelfde reden stemden ook PvdA en ChristenUnie tegen. PvdA-Kamerlid Diederik Samson stelt in het FD dat de SP niet beseft hoe lastig certificering is: “Het is geen spelletje (Kolonisten van) Catan. Alles moet juridisch dichtgetimmerd (...) Als wij onze klimaatdoelen willen halen, moeten we geen vertraging oplopen.”

Samson zou liever alleen de biomassa uitsluiten waarvan vast staat dat hij niet duurzaam is, zoals de inmiddels beruchte palmolie. Tweede-generatiebiomassa, zoals houtvezels, zou hij juist dubbel willen subsidiëren.

SP-Kamerild Paulus Jansen, die de motie indiende, blijft er intussen keihard achter staan. Hij wil vermijden dat het net zo gaat als met de vorige regeling, de MEP, die volgens hem voor tweederde is opgegaan aan dubieuze biomassa-bijstookacties. Ook denkt hij dat het wél mogelijk is om de certificering op tijd rond te breien.

bron: FD

Onderwerpen