Meetinstrumentje voor mechanische eigenschappen van biofilms

Amerikaanse onderzoekers hebben een lab-op-een-chip gebouwd waarin 50 tot 500 bactieriën zich kunnen groeperen tot een biofilm. Vervolgens kan worden gekeken hoe die biofilm zich houdt onder mechanische belasting, zo melden Danial Hohne, John Younger en Michael Solomon (University of Michigan) deze maand in het coverartikel van Langmuir.

Door meer kennis over hetgedrag van zulke biofilms te vergaren, hopen de onderzoekers te ontdekken hoe je voorkómt dat ze zich op een oppervlak hechten. Die kenni zou dan weer nuttig zijn bij het ontwerp van medische instrumenten.

De ‘flexible microfluidic rheometer’ wordt gemaakt van de flexibele kunststof polydimethylsiloxaan. De bacteriën komen in 50 micrometer brede kanaaltjes te zitten. Die kunnen worden vervormd door met luchtdruk de bovenkant in te drukken. De biofilm vervormt dan mee, en uit de mate waarin dit gebeurt kan de elasticiteit worden berekend.

Volgens de onderzoekers komt de schaal van de experimenten redelijk overen met de schaal van de gemiddelde biofilm in het menselijk lichaam. De resultaten zouden dan ook representatief vor een biofilm in vivo moeten zijn.

Ze hebben al otndekt dat biofilms van de ziekenhuisbacteriën Staphylococcus epidermidis en Klebsiella pneumoniae elastischer zijn dan tto nu toe gedacht. Bovendien gaan ze steeds meer weerstand bieden naarmate je er meer kracht op zet.

bron: University of Michigan

Onderwerpen