Overheidssubsidie essentieel voor kennisvalorisatie

Heeft het Topinstituut Pharma zijn langste tijd gehad? De continuïteit is ernstig in gevaar nu de overheidssubsidie grotendeels dreigt weg te vallen, zo waarschuwt bestuurder Jan Raaijmakers in het Financieele Dagblad.

Het TI Pharma werd in 2006 opgericht als samenwerkingsverband tussen de universiteiten en de farmaceutische industrie, met de opdracht om de kloof tussen het onderzoek en de benutting daarvan te verkleinen. Het budget bedroeg 260 miljoen euro, waarvan de overheid de helft bijdroeg. Dat geld moest voldoende zijn tot eind 2011.

Volgens Raaijmakers (in het dagelijks leven vicepresident Europese onderzoekssamenwerking bij farmagigant GlaxoSmithKline) functioneert het instituut goed. Er wordt samengewerkt ‘op een niveau dat anders nooit bereikt zou worden in Nederland’.

Maar bij de toekenning van de nieuwste ronde aardgasbaten viel TI Pharma onlangs buiten de boot. De commissie van wijzen, die over de ingediende projectvoorstellen moest oordelen, gaf een negatief advies. Er bleek nooit een officiële midterm review van de resultaten te zijn opgesteld, en bovendien zou die eerste 260 miljoen nog niet op zijn.

Volgens een woordvoerder van EZ moet TI Pharma het ná 2011 nog maar eens opnieuw proberen, na de volgende verkiezingen dus. Als tegemoetkoming heeft het ministerie EZ een ‘overbruggingsfinanciering’ van 10 miljoen toegezegd, die dan wel moet worden gedeeld met het Topinstituut Groene Genetica.

Raaijmakers vreest dat het wel tot 2014 kan duren eer een volgend kabinet weer met geld over de brug komt. De helft van 10 miljoen is totaal onvoldoende om dat gat te overbruggen. Hij zou zijn medebestuurders zelfs hebben aangeraden om het bedrag maar te weigeren.

Volgens de EZ-woordvoerder is deze vrees onterecht: als TI Pharma zorgt dat de nieuwe subsidie-aanvraag klaarligt zodra het nieuwe kabinet aantreedt, zou het goed moeten komen.

Blijft de vraag hoe het komt dat betrokkenen alleen maar kunnen (of willen) samenwerken als de overheid daar fors aan meebetaalt.

bron: FD

Onderwerpen