De politie Midden en West Brabant heeft vier leidinggevenden van Chemie-Pack in Moerdijk aangehouden. Ze worden verdacht van opzettelijke overtreding van de milieuvergunning, zo laat het Openbaar Ministrie weten in een persbericht.

Het betreft directeur Gerard Spiering, de productieleider, de productiechef en de KAM-coördinator die over arbo en milieu gaat.

 

Begin dit jaar werd Chemie-Pack verwoest door een enorme brand die landelijk tot grote beroering leidde. Spiering heeft tot nu toe altijd volgehouden dat zijn bedrijf milieu- en vergunningtechnisch helemaal in orde was. Dat de brand op zo’n grote ramp uitdraaide, zou vooral zijn gekomen doordat de overheid voor te weinig brandweer had gezorgd, terwijl dat beetje brandweer bovendien het bluswerk verknoeide.

 

Maar uit het onderzoek van de politie, de Arbeidsinspectie, VROM-IOD en het Landelijk Team Forensische Opsporing van het KLPD is nu kennelijk gebleken dat er heel wat méér mis was. Volgens het OM worden Spiering en zijn mensen er inmiddels van verdacht “dat ze opzettelijk grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen, bewerkt en verwerkt op plaatsen waar dit niet was toegestaan volgens de aan het bedrijf verstrekte milieuvergunning. Bovendien waren volgens het functioneel parket de genomen veiligheidsmaatregelen op die plaatsen niet voldoende. Zo werden vermoedelijk kosten bespaard.”

 

De toelichting luidt als volgt: “Bij Chemie Pack worden gevaarlijke stoffen opgeslagen en ver- en bewerkt, zoals het mengen, afvullen, overgieten en ook het verwarmen om dikke stoffen vloeibaarder te maken. Op plaatsen waar die activiteiten plaatsvinden moeten veiligheidsmaatregelen genomen worden, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van brandblusvoorzieningen, een vloeistofdichte vloer en opvangvoorzieningen voor lekkages. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de veiligheidsmaatregelen op de plaatsen waar de betreffende activiteiten bij Chemie-Pack plaatsvonden vermoedelijk niet voldoende zijn geweest. De extra risico’s die de activiteiten met zich mee brachten waren niet in kaart gebracht en vastgelegd in het veiligheidsbeleid en het veiligheidsbeheerssysteem.”

 

bron: OM, NRC

Zie ook C2W 5: 26 tips om herhaling te voorkomen.

Onderwerpen