De Europese Commissie overweegt een verbod op het gebruik van paradichloorbenzeen in toiletblokken. Toiletbezoekers en schoonmakers krijgen te veel van deze mogelijk kankerverwekkende stof binnen, zo blijkt uit een rapport van het chemicaliënagentschap EChA.

De komende 6 maanden, maar bij voorkeur vóór 1 september, mogen geïnteresseerde partijen commentaar geven op het voorstel.

De meeste toiletblokken en ‘vaste’ luchtverfrissers bestaan volgens EChA voor 99 procent uit para-dichloorbenzeen, de rest is kleurstof of parfum. Het voordeel zit in de relatief hoge vluchtigheid, gekoppeld aan een lage oplosbaarheid in water. Officieel is nooit bewezen dat de stof kankerverwekkend is voor mensen; proefdieren kregen ook alleen kanker bij een behoorlijk hoge dosis. Wel lieten die dierproeven zien dat para-dichoorbenzeen toxisch is voor de lever, de nieren en de luchtwegen.

Onderzoek door een EChA-panel wijst nu uit dat zowel consumenten als schoonmakers van publieke toiletten méér para-dichloorbenzeen binnen krijgen dan goed voor ze is. Vast staat dat het epitheel van de neusholte hierdoor beschadigd kan raken, en dat het longvolume kleiner wordt. Geschat wordt dat dit jaarlijks binnen Europa tot 200 voortijdige sterfgevallen leidt.

Of er ook mensen kanker door krijgen durven de onderzoekers niet te zeggen; ze sluiten het echter niet uit.

Geschat wordt dat een verbod op para-dichoorbenzeen in toiletblokken 9 tot 22 keer zo veel op de ziektekosten bespaart als dat het kost, en dat de maatregel dus te rechtvaardigen is.

bron: EChA

Onderwerpen