De Britse schaliegaswinning loopt vertraging op. Het spoelwater blijkt bij nader inzien radioactief afval, melden Britse media.

Boorbedrijf Cuadrilla zou een aantal lopende vergunningsaanvragen uit eigen beweging hebben ingetrokken, toen het er achter kwam dat het geen kant-en-klare technische oplossing voor dit probleempje bij de hand heeft. Dit ongetwijfeld tot grote schrik van de regering-Cameron, voor wie het schaliegas niet hard genoeg kan stromen. Cuadrilla is wel van plan om nieuwe aanvragen in te dienen maar kan niet zeggen op welke termijn.

De radioactiviteit blijkt van nature in de bodem te zitten op plekken waar Cuadrilla boort.. Tijdens het ‘fracken’ worden de elementen in kwestie versneld de bodem uit gespoeld, waarna ze mét het spoelwater naar boven komen.

Het zou onder meer gaan om uranium, thorium en radium, dat laatste in concentraties die een factor 90 boven de natuurlijke concentratie in drinkwater liggen. Dat houdt in dat het spoelwater volgens de nieuwste Europese regels (uit oktober 2011) onder de richtlijnen voor radioactief afval valt.

Tijdens proefboringen heeft Cuadrilla al acht miljoen liter van dit water laten weglopen in het Manchester Ship Canal. Op dat moment was het volkomen legaal maar tegenwoordig zou het dus niet meer hebben gemogen, want het toegepaste zuiveringsproces kreeg de radioactiviteit er niet uit.

Er zou wel een decontaminatieproces in de maak zijn maar voorlopig werkt dat alleen op kleine schaal. De BBC suggereert bovendien dat de verwerking niet on-site kan en dat het water per tanker zal moeten worden afgevoerd.

Maar misschien kan Cuadrilla iets met eiwitten doen?

bron: BBC News, Daily Express

Onderwerpen