TNO en de vier andere ‘Grote Technologische Instituten’ (GTI’s) gaan nauwer samenwerken. Onder de naam Federatie TO2 gaan ze hun toegepaste onderzoek bundelen. Daarbij versterken ze hun focus op belangrijke maatschappelijke en economische thema’s, zoals energie, klimaatverandering, water, duurzaamheid, mobiliteit en industriële innovatie.

De federatie wil het innovatief vermogen en daarmee de concurrentiekracht van Nederland versterken, met een verwijzing naar het overheidsstreven om ooit bij de mondiale top vijf van de meest innovatieve economieën te gaan behoren.

 

Op korte termijn werken ze aan een betere zichtbaarheid van de toegepaste kennisinfrastructuur, versterking van het vraaggestuurde onderzoek, efficiëntere inzet van grootschalige onderzoeksfaciliteiten, en een i ntensievere kweek van spin-offs en technostarters.

 

In een persbericht benadrukt TNO-bestuursvoorzitter Jan Mengelers overigens dat TO2 ‘gezien de economisch moeilijke tijden’niet direct om méér geld gaat vragen. “We gaan het bestaande budget nog efficiënter inzetten door intensievere samenwerking tussen toegepast onderzoek, bedrijfsleven en overheid.”

 

De deelnemende GTI’s zijn Deltares, Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN), Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Ze hebben zich al eerder verenigd in de GTI Associatie.

 

Met TNO waren er ook al diverse contacten, maar dan vooral op deelgebieden. In de nieuwe situatie wordt de samenwerking structureel. Mengelers en zijn collega bij de GTI Associatie (momenteel Arie Kraaijeveld) zullen om de beurt de voorzittershamer hanteren.

 

bron: TNO

Onderwerpen