Michiel Kreutzer start 2020 goed. Hij is vanaf januari de nieuwe decaan van de bètafaculteit van de Universiteit Leiden.

‘Leiden voelt als thuiskomen’, zegt professor Michiel Kreutzer. Sinds januari 2020 is hij decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. ‘Ik heb scheikundige technologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, wat net als de Leidse universiteit een smeltkroes is van alfa, bèta en gamma. Ik vond studeren aan zo’n brede universiteit erg fijn. Na twintig jaar werken bij de Technische Universiteit Delft voelt Leiden daardoor meteen vertrouwd.’

Kreutzer heeft in zijn nieuwe rol een duidelijke missie: ‘Ik vind het belangrijk dat de universiteit bestuurd wordt door mensen die het academisch bedrijf door en door kennen: de wetenschappers. Zij hebben hun voetsporen achtergelaten in de collegezalen en hun handen vuil gemaakt in de laboratoria. Mensen uit het veld moeten de inhoud bepalen en aan het roer blijven. Dat moeten we met zijn allen bewaken.’

Verbintenis

De Leidse universiteit is geen onbekend terrein voor Kreutzer. Met name op onderwijsvlak werkte hij al nauw samen met Leiden in zijn vorige functies als afdelingsvoorzitter Chemical Engineering en als directeur onderwijs van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Kreutzer: ‘Als je net de schoolbanken uitrolt, weet je als student vaak nog niet precies wat je wil. Delft en Leiden bieden daarom een gezamenlijke scheikundeopleiding, waarbij je als nieuwe student kunt ervaren welke vakken het beste bij je passen. Delft heeft veel chemische technologie en scheikundige toepassingen, terwijl Leiden een complementair profiel heeft met de fundamenten van scheikunde en chemie van leven. Omdat de universiteiten zo van elkaar verschillen, biedt je studenten het beste van twee werelden. Die samenwerking is een succesverhaal wat mij betreft.’

‘De uni­versiteit moet bestuurd worden door weten­schappers’

De TU Delft blijft dus in zijn vizier, maar als decaan wil Kreutzer bruggen slaan tussen meer partijen, om te beginnen binnen de verschillende disciplines van de Leidse bètafaculteit. ‘Ook zie ik geweldige kansen bij het Bio Science Park, waar tientallen biomedische en andere bètabedrijven zijn gevestigd. En bij het Leids Universitair Medisch Centrum is er behoefte aan een intensievere samenwerking met de universiteit.’ Daarnaast wil Kreutzer de buitenwereld zo goed mogelijk helpen naar binnen te brengen. ‘Wetenschappers moeten maximaal kunnen inspelen op wat er buiten gebeurt, zowel in de directe toepassing van hun onderzoek als in hun taak als opleiders voor de maatschappij in brede zin.’

In zijn vorige baan combineerde Kreutzer verschillende bestuursfuncties met onderwijs en onderzoek. ‘Nu verplaatst de focus volledig naar het besturen. Vooral het onderwijs geven ga ik missen, daar heb ik de afgelopen twintig jaar heel veel plezier in gehad. Misschien is er in de toekomst ruimte om ook in Leiden een vak te geven, wie weet!’