De Thermphos-fosforfabriek in Vlissingen-Oost lijkt er in te gaan slagen om aan de nieuwe milieuvergunning te voldoen. In de laatste week voor Kerstmis werd in de rookgassen respectievelijk 0,12, 0,25, 0,17 en 0,12 nanogram dioxine (of juister: toxische equivalenten) per kubieke meter gemeten, zo heeft de provincie Zeeland bekend gemaakt.

Eind vorig jaar ontstond in Zeeland grote commotie toen werd ontdekt dat Thermphos qua dioxine-uitstoot (en ook wat een aalntal andere emissies betreft) vér boven alle denkbare normen zat. Er loopt inmiddels een onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag hoe de provincie dit heeft kunnen laten gebeuren.

De nieuwe milieuvergunning die per 1 januari 2011 van kracht is geworden, laat 0,4 nanogram toe. De landelijke norm is eigenlijk 0,1 nanogram, maar Thermphos heeft van de provincie tot 2015 de tijd gekregen om verder aan het proces te sleutelen.

Begin december zat de uitstoot voor het laatst (ruim) boven die 0,4 ng. De grafiek verloopt echter uitermate grillig. Onduidelijk is of dat komt doordat Thermphos experimenteert met het proces, door kwaliteitsverschillen in het gebruikte fosfaaterts, doordat de metingen erg onnauwkeurig zijn, of door al die factoren tegelijk.

De metingen worden verricht door ingenieursbureau Tauw uit Deventer. Dat neemt in principe elke werkdag monsters bij de drie schoorstenen van de sinterfabriek, de hoofdverantwoordelike voor de dioxine-uitstoot. Elke meting bestaat uit 3 deelmetingen van elk 2 uur.

De monsters worden vervolgens geanalyseerd bij laboratorium AL-West, in dezelfde straat in Deventer. Afhankelijk van de werkdruk heeft men daar 2 tot 4 weken nodig om te rapporteren, vandaar dat nog geen gegevens van na 24 december bekend zijn.

De dorpsraad van Nieuwdorp, dat onder de rook van Thermphos ligt, is intussen bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de nieuwe milieuvergunning. Zij vindt dat Thermphos al in 2013 aan de landelijke norm van 0,1 nanogram moet voldoen, en niet pas in 2015.

Wegens de werkdruk bij de Raad van State dient het beroep overigens op z’n vroegst pas eind dit jaar.

bron: PZC

Onderwerpen