De Zeeuwse fosforfabriek Thermphos weet nog steeds binnen de nieuwe milieuvergunning te blijven. Net als de dioxine-emissies is nu ook de uitstoot van zware metalen verminderd, zo heeft de Provinciale Zeeuwse Courant vernomen van de provincie Zeeland.

Als het bedrijf deze lijn weet vast te houden, dan hoeft het voorlopig niet dicht. Althans niet als het aan het provinciebestuur ligt: dat kan zich niet permitteren om nog één overtreding van de emissienormen door de vingers te zien, maar vanwege de werkgelegenheid houdt het Thermphos lieverzo lang mogelijk open.

Begin deze maand zouden metingen zijn gedaan die uitwezen dat de cadmiumuitstoot nog slechts eenderde bedroeg van de grenswaarde in de vergunning. Iets dergelijks gold voor zink en lood.

Volgens Thermphos is dat te danken aan een proceswijziging genaamd CaRe (Cadmium Reductieproject) waaraan sinds 2004 is gewerkt. Eerder was beloofd dat CaRe per 1 januari 2011 volledig operationeel zou zijn, en kennelijk is dat gelukt.

De meest recente dioxinemeting, die openbaar is, dateert van 31 december. Die lag vèr beneden de toegelaten 0,4 nanogram per kubieke meter. Dat zou dan weer liggen aan een andere mix van fosfaatertsen, en aan een lagere oventemperatuur.

bron: PZC

Onderwerpen