De Zeeuwse fosforproducent Thermphos mag in elk geval blijven draaien tot 1 januari 2011, de datum waarop de nieuwe milieuvergunning ingaat. Maar als de uitstoot van dioxines daarna hoger blijkt te zijn dan die vergunning toelaat, dan “is de beer los” en wordt er direct keihard gehandhaafd. Dat heeft commissaris van de koningin Karla Peijs vrijdag beloofd aan de Provinciale Staten van Zeeland.

“Ik verzeker u dat dit bedrijf de benen onder z’n gat vandaan zal lopen om per 1 januari in de pas te lopen”, aldus Peijs.

 

Zelf zegt Thermphos er vertrouwen in te hebben dat het inderdaad gaat lukken: door aanpassingen aan de procescondities zouden de dioxine-emissies nu al fors zijn verlaagd.

 

Vrijdagochtend werd duidelijk dat Peijs de gedoogvergunning van Thermphos heeft ingetrokken omdat het bedrijf de afgelopen tijd veel méér dioxines uitstootte dan volgens die vergunning mocht. Volgens Peijs is het de enige maatregel die de overheid bij dit soort gedoogbeschikkingen kán nemen.

 

Het pijnlijke is dat hierdoor automatisch de oude milieuvergunning weer gaat gelden, waarin helemaal niets staat over die dioxines. De provincie heeft al eerder geprobeerd om die oude vergunning te vervangen door een nieuwe, maar werd door de Raad van State teruggefloten omdat de eerste versie van die nieuwe vergunning niet ambitieus genoeg was.

 

Thermphos is de laatste maanden regelmatig in het nieuws geweest vanwege stankoverlast, problemen met de veiligheidscultuur en die dioxine-uitstoot, die er waarschijnlijk altijd al is geweest maar die pas in 2008 aan het licht kwam.

 

Eerder gaf de provincie Thermphos tot 1 januari 2015 de tijd om orde op zaken te stellen. Dat kwam Peijs en haar medebestuurders op een stortvloed van verwijten te staan: de provincie zou té veel door de vingers zien teneinde de werkgelegenheid bij Thermphos te redden.

 

Vorige week kwam de affaire in een stroomversnelling door een uitzending van het actualiteitenprogramma Zembla, waarin Thermphos en het provinciebestuur allebei aan de schandpaal werden genageld. Tijdens de vergadering omschreef Peijs die uitzending als een ramp voor Zeeland: “Het vertrouwen tussen overheid en burgers is geschaad.”

 

Over de vraag of die schade door Zembla is aangericht of door Peijs zelf, zijn de meningen in Zeeland behoorlijk verdeeld.

 

Inmiddels is de Statenvergadering afgelopen. Er komt een onafhankelijke onderzoekscommissie die het dossier-Thermphos tot op de bodem gaat uitspitten. Een door de VVD ingediend voorstel van die strekking werd door Provinciale Staten unaniem aangenomen. Net als een motie van de SGP die elke drie maanden een rapport eist over de voortgang van Thermphos’verbeteringsproces.

 

bron: PZC, Provinciale Staten van Zeeland

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken

Onderwerpen