Bij Thermphos komen vrijwel geen dioxines en zware metalen meer uit de schoorsteen, maar nu zijn de ammoniakemissies weer drie keer zo hoog als de vergunning toelaat. De provincie zal alsnog moeten gaan handhaven, zo heeft commissaris van de koningin Karla Peijs zich laten ontvallen.

Ook de normen voor fosfaat en zware metalen in het afvalwater worden door de fosforfabriek overschreden, aldus Peijs woensdagavond tijdens een bijeenkomst van bezorgde omwonenden. De veiligheid is ook nog niet helemaal op orde, al schijnt dat vooral een kwestie van papierwinkel te zijn. En er zijn nog steeds klachten over geuroverlast.

Vorig jaar werd duidelijk dat de rookgassen van de sinterfabriek veel meer dioxines bevatten dan de - toch al genereuze - vergunning toeliet. Het was alleen aan de coulance van het provinciebestuur te danken dat de fabriek mocht openblijven, en die coulance wordt het provinciebestuur achteraf niet in dank afgenomen.

Om het dioxineprobleem te verhelpen, heeft Thermphos verschillende wijzigingen ingevoerd. De temperatuur is verlaagd en de samenstellling van het fosfaaterts is aangepast. Maar men is ook ureum gaan injecteren als reductiemiddel. Een truc die ook in de staalindustrie wel wordt toegepast.

Het hielp. Maar dat ureum de neiging heeft om ammoniak te genereren, hoef je chemici niet uit te leggen.

Tegelijk is een proceswijziging doorgevoerd die zware metalen uit het proces haalt. Deze CaRe-techniek (de afkorting staat voor CadmiumReductie) schijnt er op neer te komen dat die metalen niet meer eindeloos door de sinterfabriek circuleren maar naar de fosforovens gaan. Daar komen ze terecht in slakken die voor de wegenbouw kunnen worden gebruikt. Of een deel nu ook in het afvalwater terecht komt of dat dat water altijd al zo veel zware metalen bevatte, wordt uit de berichtgeving niet duidelijk.

Vast staat overigens wel dat de hoeveelheid zware metalen in de rookgassen wél heel sterk is afgenomen.

De nu door Peijs aangekondigde handhavingsactie lijkt indtussen niet in te houden dat Thermphos opnieuw met sluiting wordt bedreigd. Het bedrijf krijgt eerst de gelegenheid om de processen opnieuw aan te passen (beetje minder ureum wellicht?). Lukt dat niet, dan kan het een ‘forse’ boete tegemoet zien.

bron: PZC, Radio 1 Journaal

Onderwerpen