De Vlissingse fosforproducent Thermphos neemt vandaag (woensdag) een actieve-kool-inblaasinstallatie in gebruik om de uitstoot van dioxines en ongewenste geuren te verminderen. Het gaat om een tijdelijke maatregel in afwachting van een high-tech oplossing, zo heeft directeur Rob de Ruiter laten weten aan Provinciale Staten van Zeeland.

De Ruiter heeft tevens beloofd om de samenstelling van het gebruikte fosfaaterts zó te wijzigen dat de dioxineproductie sowieso wordt geminimaliseerd. “Wij zullen aan alle mogelijke knoppen draaien om de uitstoot te beperken”, aldus de directeur in een persbericht.

 

De maatregel volgt kort op het naar buiten komen van het bericht dat de VROM-Inspectie overweegt Thermphos te sluiten wegens consistent niet kunnen voldoen aan emissie-eisen. Daarmee waarschuwde ‘Den Haag’ tevens de provincie Zeeland, die de emissies tot 2015 door de vingers wil zien teneinde de fabriek, waar 250 mensen werken, open te kunnen houden.

 

De nieuwe inblaasinstallatie wordt geplaatst op de uitlaat van de sinterfabriek, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dioxines. Hij pompt actieve kool in de rookgassen, in de hoop dat dioxines en andere organische verontreinigingen daar voldoende door worden geabsorbeerd. Verderop blijft die kool vanzelf hangen in de bestaande gaswasinstallatie, waarna ze met dioxines en al wordt hergebruikt als brandstof voor de sinterfabriek.

 

Om het publiek een idee te geven waar het verhaal over gaat, duidt Thermphos de actieve kool aan als Norit. Niet duidelijk is of Norit écht de leverancier is, al lijkt dat heel goed mogelijk.

 

Zoals gezegd is het een tijdelijke oplossing. Vóór 2015 hoopt Thermphos een ‘state of the art’-dioxinevanger in gebruik te kunnen nemen. Complicatie daarbij is dat wereldwijd geen enkele fosforfabriek dit ooit eerder heeft geprobeerd. “Wij moeten dus het wiel uitvinden”, aldus De Ruiter.

 

Een andere complicatie is dat in feite niemand weet hoeveel dioxine Thermphos nou precies uitstoot. Er zijn een paar losse metingen gedaan (volgens sommige bronnen precies drie)die suggereerden dat de uitstoot waarschijnlijk een stuk te hoog is. Maar echt systematisch schijnt er nooit aan de rookgassen te zijn gemeten.

 

En onduidelijk blijft wat Thermphos denkt te doen aan de uitstoot van zware metalen, die bij Zeeuwse bestuurders weliswaar minder paniek veroorzaakt dan de dioxine-emissies maar die volgens de VROM-Inspectie eveneens ontoelaatbaar is. En dát staat wel vast.

 

bron: BN De Stem, PZC, Thermphos

Onderwerpen