Algoritme herleidt chemische samenstelling tot ‘hitte’

Amerikaanse onderzoekers hebben een snelle manier bedacht om te bepalen hoe ‘heet’ een partij Spaanse pepers smaakt. De voedingsmiddelenindustrie en de farma zouden er hun voordeel mee moeten kunnen doen.

De hete smaak van pepers wordt veroorzaakt door een groep verbindingen, die capsaïcinoïden worden genoemd. De hoeveelheid en de mengverhouding varieert echter van peper tot peper.

Om de exacte samenstelling van pepers te bepalen maakt de industrie gebruik van HPLC-vloeistofchromatografie. Die analysemethode vereist echter een tijdrovende monstervoorbewerking, om de capsaïcinoïden te scheiden van andere stoffen die er mee interfereren.

Deonderzoekers van Baylor University denken die samenstelling nu te kunnen voorspellen zonder hem exact te meten. Ze namen chromatogrammen op van een groot aantal niet-voorbewerkte pepermonsters, waarvan het capsaïcinoïdegehalte al bekend was. Op die chromatogrammen waren geen duidelijk afgetekende capsaïcinoïdepieken te zien. Maar via multivariate regressie-analyse was er wel een computermodel uit te destilleren dat de subtiele details van de spectra herleidt tot een redelijk goede schatting van de samenstelling.

Uit een spectrum van een onbekende peper kan de computer nu ook met een redelijke mate van zekerheid het capsaïcinoïdegehalte aflezen. De onderzoekers claimen dat hun cheminformatica-techniek sneller en goedkoper werkt dan bestaande analysemethoden.

bron: Baylor University

Onderwerpen