Duitse wetenschapsacademies: laat deze kans niet lopen

Duitsland kan wereldwijd een belangrijke rol gaan spelen binnen het vakgebied van de synthetische biologie. Maar dan moet het land wel tijdig zijn kansen grijpen, zo waarschuwen de Deutsche Forschungsgemeinschaft, de Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina en de Deutsche Akademie der Technikwissenschaften in een gezamenlijke stellingname.

Onder synthetische biologie moet dan de creatie worden verstaan van kunstmatige levensvormen, op basis van synthetisch DNA. Te denken valt dan vooral aan micro-organismen als hyperefficiënte producenten van brandstoffen, chemische grondstoffen en medicijnen. Uiteraard kun je er ook biologische wapens mee maken, maar volgens de stellingname is dat risico zó lein dat het bij lange na niet opweegt tegen de mogelijke baten.

De opstellers wijzen er op dat Duitsland een sterke traditie op microbiologisch gebied heeft, en bovendien een sterke chemische industrie. Maar ze waarschuwen dat synthetische biologie een sterk interdisciplinair karakter heeft en je binnen deze tak van sport alleen een kans maakt wanneer je nu alvast begint om wetenschappers op te leiden die het verband tussen die verschillende disciplines weten te leggen.

Ook wordt er voor gepleit om tijdig het publieke debat over de ethische aspecten aan te gaan. De discussie over genetische modificatie heeft afdoende laten zien dat dit soort debatten in Duitsland héél lang kunnen duren en dat het maar de vraag is hoe ze aflopen. Jörg Hacker (Robert-Koch-Institut), een van de initiatiefnemers van het rapport, noemt twee oorzaken: het misbruik dat de nazi’s ooit van de wetenschap hebben gemaakt, en een veel oudere filosofische traditie die op z’n minst teruggaat tot de negentiende-eeuwse Romantiek.

Tot nu toe is synthetische biologie in Duitsland nog nauwelijks punt van discussie. De opstellers hopen dat ook dat ze nog op tijd zijn om de baten van deze nieuwe technologie op de kaart te zetten, voordat het net als de vorige keer alleen nog maar over de risico's gaat.

bron: naturenews

Onderwerpen