Bloedtest maakt diagnose in zeer vroeg stadium mogelijk

Met nabij-infraroodspectrometrie is aan iemands bloedplasma te zien of hij of zij bezig is de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Dat stellen onderzoekers van McGill University (Montréal, Canada) in het Journal of Alzheimer’s Disease.

Als Hyman Schipper en collega's gelijk hebben, zou het voor het eerst zijn dat deze aandoening met een simpele bloedtest kan worden aangetoond. Wat er tot nu toe aan biomarkers voor alzheimer is aangedragen, was niet goed genoeg om door de wetenschappelijke wereld te worden aanvaard.

De Canadezen kijken dan ook niet naar specifieke biomarkers. Ze baseren zich op de praktijkwaarneming dat alzheimer leidt tot verhoogde oxidatieve stress in bloedplasma. Preklinische studies hebben laten zien dat heemgroepen en bepaalde andere functionele groepen hier gevoelig voor zijn.

Dus werd met NIR-spectrometrie gekeken naar vijf spectraallijnen die worden geassocieerd met die functionele groepen. Dat gebeurde met bloedmonsters van alzheimerpatiënten, geestelijk gezonde bejaarden en bejaarden met een milde cognitieve stoornis (MCI). Op basis van de resultaten werd geprobeerd een regressiemodel te vinden dat uit een willekeurig spectrum afleidt of iemand wel of geen alzheimer heeft.

Volgens de onderzoekers hebben ze inmiddels een model dat 80 procent van de alzheimerpatiënten correct identificeert, en 77 procent van de gezonde mensen alzheimervrij verklaart.

Van de bejaarden met MCI wordt bijna de helft bij de alzheimergroep ingedeeld, wat zou kunnen betekenen dat ze alzheimer hebben in een dermate vroeg stadium dat hun arts het nog niet doorheeft.

Een spin-off van de universiteit, genaamd Molecular Biometrics, is bezig met een commerciële versie van deze test. De ‘biospectroscopie’, zoals ze het zelf noemen, zou volgens dit bedrijfje trouwens ook geschikt moeten zijn om de ziekte van Parkinson op te sporen en de gezondheid van ongeboren vruchten te checken.

bron: McGill University

Onderwerpen