Platform Bèta Techniek nuanceert oordeel eigen voorzitter

Het is te vroeg om te concluderen dat het stimuleren van exacte en techniekopleidingen op de hogescholen is mislukt. De nieuwste stimuleringsmaatregelen, zoals het Sprint Programma, hebben op sommige hogescholen wel degelijk succes, zo meldt het Platform Bèta Techniek op de eigen website.

Het Platform nuanceert hiermee de uitspraken van haar eigen voorzitter Arie Kraaijeveld. In de Volkskrant van afgelopen vrijdag verweet Kraaijeveld een aantal hogescholen, met name Fontys en InHolland, dat ze veel te weinig doen om hun eigen bèta-opleidingen te promoten. Hij kondigde aan dat ze in het vervolg geen stuiver meer van het Platform hoeven te verwachten.

Kraaijeveld werd geïnterviewd naar aanleiding van aanmeldingscijfers, waaruit valt op te maken dat de bèta-stimuleringscampagne in het hbo faliekant is mislukt. In 2007 moesten er 15 procent meer studenten instromen dan in 2000, maar de instroom is juist met 5 procent gedaald.

Op de universiteiten is de campagne juist wél een groot succes: gesproken wordt van een stijging met 27 procent.

Het Platform is kennelijk geschrokken van het interview en probeert er nu een positieve draai aan te geven. Sinds 2005 is de instroom bij het hbo wél gestegen, met maar liefst 2 procent.

Belangrijker is dat hogescholen die er wél aan trekken, wel degelijk succes boeken. Bij zes van de 17 deelnemende hogescholen is de instroom sinds 2000 wél met meer dan 15 procent gestegen. Met name de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doen het goed.

Volgens het Platform is een integrale aanpak de sleutel tot succes: een samenspel tussen aantrekkelijke programma’s, samenwerking in de keten, resultaatgericht leren en innoveren vanuit een stevige coördinatie. “Dit betekent dat succes niet van de één op de andere dag te realiseren is. (...) Het Platform is er van overtuigd dat de meeste hogescholen inmiddels van de urgentie doordrongen zijn. Helaas is een aantal van de hogescholen dat de vijftien procent niet gehaald heeft vertraagd begonnen met het aanpassen van het beleid en het ombuigen van de cultuur.”

Of dit betekent dat de laatstgenoemde groep tóch nog financiële steun van het Platform krijgt, staat er helaas niet bij.

bron: Platform Beta Techniek, de Volkskrant

Onderwerpen