Chinese export van consumptiegoederen levert Los Angeles minstens één officiële extra smogdag per jaar op. En er zijn dagen dat een kwart van alle sulfaat aan de westkust uit deze bron komt, hebben Chinese onderzoekers met Amerikaanse steun becijferd.

Dat de rook uit die Chinese fabrieken érgens naartoe moet waaien is logisch, en we wisten ook al dat de wind boven dat deel van de Stille Oceaan meestal richting VS waait. Maar het is voor het eerst dat de gevolgen serieus worden uitgerekend.

In PNAS rekenen de onderzoekers voor dat in 2006 36 procent van de antropogene SO2-emissies in China kon worden toegeschreven aan productie van exportgoederen. Hetzelfde gold voor 27 procent van de NOx, 22 procent van de CO en 17 procent van alle roet. Inmiddels schijnen de percentages iets lager te zijn omdat de export stagneert vanwege de crisis in Westerse landen, terwijl de binnenlandse consumptie in China gewoon is blijven stijgen.

Van die export ging overigens 21 procent naar de VS.

Je zou wellicht verwachten dat die vervuiling er uit regent voordat de lucht Californië bereikt, maar in de praktijk gebeurt dat dus niet. De gevolgen variëren met de dag, maar uit klimaatmodellen valt af te leiden dat er dagen meoten zijn dat 12 tot 24 procent van de zure regen aan de westkust (dus sulfaat, ontstaan uit die SO2) komt aanwaaien uit China. Gemiddeld over het hele jaar zou het 3 tot 10 procent moeten zijn.

Metingen schijnen trouwens te bevestigen dat de laatste jaren de sulfaatneerslag aan de westkust is toegenomen terwijl ze in de oostelijke staten juist daalde. En dat kan kloppen, want ook in het oosten zijn fabrieken dichtgegaan omdat de productie naar China verhuisde.

De hoeveelheid ozon die komt overwaaien lijkt veel kleiner te zijn. Maar in een stad als Los Angeles, die van zichzelf al kampt met een enorme smogproblematiek, is op sommige dagen maar een klein beetje extra nodig om over de grens voor een smogalarm heen te gaan.

De berekeningen suggereren dat niet alleen in China, maar ook in delen van de VS de lucht nu schoner zou zijn wanneer de Amerikanen hun spullen zelf waren blijven produceren. Dit omdat de gemiddelde Amerikaanse fabriek milieutechnisch een stuk beter presteert dan de gemiddelde Chinese.

Nog interessanter is de politieke vraag wie er nu eigenlijk voor die Chinese emissies zou moeten opdraaien: de producent of toch de klant?

bron: UC Irvine

Onderwerpen