De aanleg van een netwerk van hogedrukstoomleidingen in de Botlek gaat definitief door. Zo kan de beschikbare energie efficiënter worden benut dan wanneer elk bedrijf alleen met eigen stoom werkt, meldt netbeheerder Stedin.

Als het hele net operationeel is, kan het meer dan 200.000 ton CO2-uitstoot per jaar schelen. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het Rotterdam Climate Initiative om die uitstoot in de hele regio Rotterdam tussen nu en 2025 te halveren.

De eerste fase van de stoomuitwisseling moet in 2013 bedrijfsklaar zijn. Als eerste stoomverbruiker zal fijnchemiebedrijf Emerald Kalama Chemical worden aangesloten. Eerste stoomleverancier wordt de afvalverbrandingsinstallatie van AVR, twee kilometer verderop. Beide bedrijven hebben deze week een contract met elkaar en met Stedin getekend, dat 15 jaar geldig is.

Volgens Wim Roelofs, manager new business development bij Stedin, gaat het nadrukkelijk niet om hergebruik van laagwaardige restwarmte. Wat AVR levert is hoogwaardige hogedrukstoom van 40 bar en 400 graden Celsius. Die stoom wordt gegenereerd met de warmte, die vrijkomt bij de verbranding van huisvuil. Tot nu toe wordt ze gebruikt om de stoomturbine te voeden waarmee AVR elektriciteit opwekt onder het motto ‘Waste to Energy’.

Het is beter dan helemaal geen warmte terugwinnen, maar het rendement van die relatief kleine stoomturbine is niet overdreven hoog. In elk geval ligt het ver onder de 60 procent die de nieuwste aardgasgestookte megacentrales kunnen halen. Vandaar het idee om die AVR-centrale op termijn stil te leggen en de stroomproductie aan die zuinige megacentrales over te laten. De stoom kan dan worden verkocht aan chemische bedrijven die er nu nog eigen stoomketels op na houden, eveneens aardgasgestookt en eveneens met een relatief laag rendement.

Gebruik voor stadsverwarming valt ook te overwegen, om precies dezelfde reden.

Vandaar het stoomnet, dat zal bestaan uit een 20-duims stoomleiding en een retourleiding voor condensaat. Emerald Kalama heeft niet de hele stoomproductie van AVR nodig, dus er is nog ruimte voor andere afnemers. Ook extra stoomproducenten zijn in principe welkom. Roelofs verklapt dat er wordt gepraat met een chemieconcern dat overweegt een nieuwe fabriek te bouwen: het gaat om een exotherme chemische reactie, en de stoompijp zou het concern verlossen van de noodzaak om zelf iets met de overproductie van warmte te doen.

bron: Stedin, Emerald Kalama (met dank aan Wim Roelofs)

Onderwerpen