Resveratrol uit rode wijn maakt prostaattumoren overgevoelig voor bestraling. Helaas heb je er veel meer van nodig dan je via drankmisbruik ooit binnen kunt krijgen, schrijft oncoloog Michael Nicholl van de University of Missouri-Columbia.

Nicholl heeft het dan ook alleen in vitro geprobeerd. Van de met resveratrol behandelde cellen overleefde 97 procent de bestraling niet, en dat is een veel hoger percentage dan je met bestralen alléén voor elkaar krijgt.

De onlangs in het Journal of Andrology gepubliceerde verklaring lijkt te zijn dat resveratrol de expressie verhoogt van twee eiwitten genaamd perforine en granzyme B. Samen zijn die in staat om tumorcellen, die door de bestraling toch al zijn verzwakt, te doden.

Volgens Nicholl heb je daar op zich niet eens zo veel resveratrol voor nodig. Probleem is echter dat het lichaam deze stof zeer snel afbreekt. Om voldoende concentratie op te bouwen in de tumor zou je daarom veel meer resveratrol moeten innemen dan goed voor je is. Tenzij je een manier weet te verzinnen om de stof dusdanig te verpakken dat hij alleen in de tumor vrijkomt, en daar richt zich nu het vervolgonderzoek op.

 

bron: University of Missouri-Columbia

Onderwerpen