Handtekeningenactie voor hogere overheidsbijdrage

Medewerkers van universitaire bètafaculteiten zijn een handtekeningenactie gestart. In een brief aan de Tweede Kamer willen ze aandringen op hogere investeringen in de kenniseconomie. Ook proberen ze hierover een gesprek met minister Plasterk te regelen.

De actie wordt onder meer gesteund door de KNCV, de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) en het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).

In de conceptbrief wordt gesteld dat de financiële basis voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland al jaren wordt uitgehold, en dat zelfs ‘excellente’ faculteiten worden getroffen door forse bezuinigingen. ‘Wereldklasse-onderzoek zonder wereldklasse-financiering is een moeizame opdracht’.

De opstellers verzoeken de Tweede Kamer en de regering dan ook om maatregelen te treffen die de financiering van de universiteiten ‘weer op orde brengen’.

Volgens evolutionair populatiebiologe Gerdien de Jong (UU), die de actie coördineert, zijn er intussen 1070 handtekeningen binnen en komen er per dag zo’n 30 bij.

Waarschijnlijk gaat de brief overigens pas in september naar de Tweede Kamer. Het zomerreces staat voor de deur en de griffier heeft al laten weten dat hij er zo snel geen gaatje meer voor heeft.

bron: Landelijke Bèta-actie

Onderwerpen