Vanaf 1 september ziet Brussel R&D-geld niet meer als uitgave maar als investering. De economie van de Europese Unie groeit daardoor op papier in één keer met bijna 2 procent, meldt de Volkskrant.

Uiteraard wás R&D altijd al een investering in de toekomst, maar tot nu toe dachten de Brusselse boekhouders daar anders over.

De wijziging is het belangrijkste onderdeel van een herziening van de definitie van het bruto binnenlands product (‘gross domestic product’, GDP), die wordt gehanteerd door het Europese statistische orgaan Eurostat. Een andere wijziging is dat wapens voortaan ook als investering worden gezien.

Alles bij elkaar stijgt het Europese GDP hierdoor met 2,4 procent. Het Nederlandse GDP gaat volgens de Volkskrant nog iets harder omhoog, ergens tussen de 3 en 4 procent. En omdat de Nederlandse economie op papier groter wordt terwijl het tekort op de begroting gelijk blijft, daalt dat tekort procentueel net voldoende om onder de Brusselse 3-procentseis te belanden. Voor zover die eis niet ook wordt aangescherpt, natuurlijk.

Of het voor het kabinet aanleiding zal zijn om meer geld in R&D te investeren, moet worden afgewacht.

bron: de Volkskrant

Onderwerpen