Onderzoek naar verband structuur en eigenschappen

De Stichting FOM gaat samen met de topinstituten TI Food and Nutrition en DPI onderzoek doen naar de eigenschappen van biopolymeren en synthetische nabootsingen daarvan. Het budget bedraagt 5 miljoen euro, verdeeld over 5 jaar. Onderzoeksvoorstellen zijn welkom tot 5 september.

Het project moet de kloof dichten tussen de bestaande kennis van de moleculaire strucuur van biopolymeren, en hun eigenschappen in de praktijk. Zo weet niemand precies hoe het komt dat de mechanische eigenschappen van polymelkzuur vaak tegenvallen terwijl er op moleculair niveau niks mis mee lijkt te zijn. Ook is het bijvoorbeeld nog lang niet duidelijk hoe de structuur van eiwitten in vlees wordt gevormd, en dus ook niet hoe je die structuur met plantaardige eiwitten kunt namaken.

Het onderzoek gaat dus met name kijken naar de manier waarop je de eigenschappen op één lengteschaal (bijvoorbeeld de moleculaire) kunt vertalen in structuren en eigenschappen op een macroschaal. Dat moet het mogelijk maken om gericht nieuwe polymeren te ontwerpen met de eigenschappen die je wilt hebben, en niet via pure trial and error zoals nu nog vaak gebeurt.

Het gaat om een zogeheten Industrial Partnership Programme. FOM brengt de capaciteit voor fundamenteel natuurkundig onderzoek in, de topinstituten slaan de brug met de industriële praktijk en zorgen (namens hun industriële leden) voor de helft van het budget.

bron: FOM

Onderwerpen