Binnen een paar weken kunt u bij NWO Chemische Wetenschappen een aanvraag indienen voor ‘workhorse’-apparatuur met een waarde tussen de 100.000 en 1 miljoen euro. Mede dankzij het Sectorplan Natuur- en Scheikunde kan zes miljoen beschikbaar worden gesteld voor de eerste ronde van de BAZIS-subsidie (Basis Apparatuur Zwaartepunten in Scheikunde), zo heeft NWO luttele uren na de goedkeuring van dat plan laten weten.

Volgens NWO-CW betreft het een “dringend gewenste inhaalslag op het gebied van infrastructuur voor chemisch onderzoek.” De inschrijving sluit op 6 oktober.

 

Het Sectorplan Natuur- en Scheikunde is in 2007 gelanceerd door de Regiegroep Chemie, met als doel de huidige Nederlandse toppositie binnen deze vakgebieden te handhaven. Eind 2008 maakte het ministerie van OCW al bekend dat hiervoor van 2011 tot en met 2016 jaarlijks 20 miljoen euro extra beschikbaar komt, waarvan de chemie en de natuurkunde elk de helft krijgen.

 

Daarvan wordt 30 procent (dus 6 miljoen euro per jaar) verdeeld via de tweede geldstroom. D helft daarvan loopt via de stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), de andere helft via NWO-CW. Die laatste verdubbelt het bedrag uit eigen middelen, zodat ze volgend jaar 6 miljoen heeft te verdelen. En dat gebeurt dus via BAZIS.

 

De resterende 70 procent (dus 14 miljoen per jaar) wordt verdeeld via de eerste geldstroom, dus als directe bijdrage aan de universiteiten. Hun bètafaculteiten (voor zover ze die hebben) hebben daartoe zogeheten profileringsplannen opgesteld. Die plannen zijn weer beoordeeld door een commissie onder leiding van de voormalige Leidse rector magnificus Douwe Breimer. Het rapport van die commissie werd vandaag (1 juni) gepresenteerd aan OCW-staatssecretaris Marja van Bijsterveldt, die het advies één op één overneemt.

 

Het advies van de commissie-Breimer laat zich tevens lezen als een overzicht van de sterke specialiteiten van de bètafaculteiten. Iets om te bewaren.

 

bron: NWO. FOM, OCW

Onderwerpen