Hoogleraar scheikunde Patrick Harran moet 10.000 dollar boete betalen en vijf jaar lang aan maatschappelijke dienstverlening doen. En daar komt hij nog gemakkelijk mee weg, vinden velen die het proces hebben gevolgd.

Met name de familie van slachtoffer Sheri Sangji vindt het vonnis niet meer dan ‘a slap on the wrist’. Zij hadden Harran liever in de cel gezien.

De 23-jarige Sangji was assistente in Harrans lab aan de UCLA in L:os Angeles. Eind 2008 kreeg ze een hoeveelheid tert-butyllithium over zich heen terwijl ze geen labjas droeg. Haar bloesje vatte vlam, en ze verbrandde zo ernstig dat ze drie weken later aan de gevolgen overleed.

Het was een tragisch ongeluk en ook wel een beetje haar eigen schuld, maar Harran werd verantwoordelijk geacht voor het feit dat zijn mensen zonder labjas konden rondlopen. Uiteindelijk besloot Justitie hem te vervolgen wegens overtreding van de Californische arbowetgeving. Gezien de ernst van de gevolgen had hij daar maximaal 4,3 jaar cel voor kunnen krijgen.

Uiteindelijk heeft Harram de zaak nu geschikt met de officier van justitie. De deal houdt in dat hij gedurende vijf zomers een introductiecursus organische chemie verzorgt voor middelbare scholieren uit achterstandswijken. Ook moet hij álle eerstejaars chemie en biologie aan de UCLA voorlichting geven over veiligheid in het lab.

Daarnaast moet hij 800 uur vrijwilligerswerk doen in een aan UCLA verbonden ziekenhuis, waarbij lesgeven is uitgesloten - de aanklager vond 400 uur voldoende maar de rechter verdubbelde dat op de valreep.

Tot slot moet Harran 10.000 dollar betalen aan het brandwondencentrum dat Sangji’s leven probeerde te redden. Alleen als hij over 5 jaar alle afspraken is nagekomen, en bovendien niet opnieuw de arbowetten overtreedt, ziet Justitie definitief af van verdere vervolging.

Oorspronkelijk was de University of California ook gedaagd. Maar justitite liet die aanklacht vallen na de belofte om voortaan beter op de veiligheid te letten en 500.000 dollar te steken in een Sheri Sangji-studiebeurzenfonds.

Voor zover bekend is het voor het eerst dat een ongeluk in een Amerikaans universiteitslab leidt tot een strafzaak. Het schept natuurlijk wel een precedent en ongetwijfeld zullen heel wat collega-hoogleraren nu een stik beter op de veiliogheid gaan letten.

bron: Associated Press, LA Times

Onderwerpen