Ingenieurs van Nasa ontwikkelen een pompje voor de koeling van elektronica, dat geen bewegende delen heeft. De pomp werkt volgens het elektrohydrodynamische principe.

Hierin wordt een koelvloeistof door elektromagnetische velden voortbewogen. Dit is alleen mogelijk als de vloeistof ionen bevat. Dit is met veel vloeistoffen, waaronder water, het geval.

 

Het pompje ziet eruit als een cilinder van ongeveer 7 cm lang en 1,5 cm breed. In het midden zit een buisje met een binnendiameter van enkele millimeters. Er zitten verschillende spoelen om het buisje heen, waardoor een elektrische stroom kan lopen. Door de spoelen achtereenvolgens onder spanning te zetten, ontstaat een elektromagnetische kracht die in de lengterichting van het buisje beweegt. Deze trekt de elektrisch geladen moleculen in de vloeistof met zich mee, waardoor de vloeistof voortbewogen wordt.

 

De toepassing van het pompje is de koeling van elektronica. Dit wordt belangrijker, naarmate de rekenkracht van processoren toeneemt. Het kan koelvloeistof laten circuleren tussen elektronische componenten en radiatoren, die de warmte als infraroodstraling aan de ruimte afgeven. Een voordeel is dat het pompje relatief klein is. Uit oogpunt van betrouwbaarheid in de ruimte is het van belang dat er geen bewegende delen zijn. Het benodigde vermogen bedraagt een halve watt.

 

Een elektrohydrodynamische koelpomp is op zichzelf niet nieuw. Het Amerikaanse bedrijf Tessera heeft een soortgelijke koeling ontwikkeld voor laptops. Toepassing in de ruimte is wel nieuw. Een van de belangrijke vragen voor Nasa is of de pompjes bestand zijn tegen de trillingen die optreden bij de lancering. Na proeven op aarde deze zomer, zal in 2013 een test in het International Space Station plaatsvinden.

Onderwerpen