Het dreigende massa-ontslag bij Organon (pardon, MSD) gaat heel Nederland aan. Als de politiek echt meent wat ze zegt over de kenniseconomie moet ze nú ingrijpen. En dan hebben we het over het huidige demissionaire kabinet en niet over het volgende dat er nog lang niet is. Dat was de bottom line van zo’n beetje alle toespraken tijdens de grote Organon-demonstratie in Den Haag, op donderdag 15 juli.

“Minister-president, stap in het eerste vliegtuig naar de VS en kom niet terug voordat je het geregeld hebt”, zo vatte SP-fractievoorzitter Emile Roemer het overheersende onderbuikgevoel treffend samen. “Als we dit laten gebeuren halen we het hart van de toekomst van Nederland weg. We hebben het telkens over de kenniseconomie, nou hébben we een plek in Nederland waar ze het goed doen en dat zou dan met één pennenstreek verdwijnen?”

 

Bent u het daarmee niet of juist wel eens, laat het dan weten via de speciale Organon-forumpagina van de KNCV.

 

Voor de demonstratie waren zo’n 1.000 medewerkers van MSD per bus naar Den Haag gekomen. Ze brachten spandoeken mee die onder meer een aantal verrassende nieuwe betekenissen aan de afkorting MSD gaven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook werd duidelijk dat AkzoNobel-topman Hans Wijers, indertijd verantwoordelijk voor de verkoop van Organon aan de Amerikanen, zichzelf daarmee niet echt populair heeft gemaakt:

 

 

 

Op het Plein, vlak naast het Binnenhof, werden de demonstranten onder meer toegesproken door OR-voorzitter Nicole van Straten, CNV-voorman Jaap Jongejan en zijn FNV-collega Henk van der Kolk.

 

Van Straten deed daarbij een emotionele oproep ‘aan Balkenende, aan de minister van EZ en aan de (in)formateurs’: “Overleg met MSD om duidelijk te krijgen wat er nodig is om het onderzoek voor Nederland te behouden, of wat de alternatieven zijn (…) Het zou zonde zijn als de grootste farmaceutische onderzoeksinstelling in Nederland ophoudt te bestaan.”

 

 

 

En ze voegde er aan toe: “Dit is belangrijk voor een land dat de mond vol heeft over kennis en innovatie.”

 

Jongejan waste MSD-regiodirecteur Hans Kortlever de oren, die eerder op de dag niet beschikbaar bleek om een petitie van zijn werknemers in ontvangst te nemen wegens onduidelijke afspraken elders: “Hij had hier moeten zijn.”

 

Ook complimenteerde hij Van Straten: “Je gaat hier voor de BV Nederland. Dit land heeft R&D nodig.We kunnen niet alleen bestaan van uitvoer, we moeten waarde creëren! (…) Het zal nooit zo zijn dat MSD verandert in Meer Sociale Dienst. Organon is wat mij betreft wereldkampioen en dat blijft zo!”

(vuvuzela’s op de achtergrond)

 

Van der Kolk toonde zich zo mogelijk nog iets geëmotioneerder: “MSD: die letter zijn inmiddels geháát. Ze kunnen niet met jullie schuiven alsof je een broodje halfom bent (…) Kenniswerkers zijn nodig. Dit kan en mag MSD niet doen (…) Dit betekent ook voor de mensen die aanblijven het begin van het einde (…) Nu kunnen de politiek, het demissionaire kabinet én degenen die in een missionair kabinet terecht hopen te komen, hun beloftes waarmaken. Geen woorden, maar daden.”

 

 

 

Uiteindelijk bleek ook Balkenende niet in de gelegenheid om de petitie in ontvangst te nemen. Maar Kamerleden van zes partijen bleken bereid om op het podium te komen: Jesse Klaver (GroenLinks), Mariëtte Hamer (PvdA), Kees Verhoeven (D66), Eddy van Hijum (CDA), Leon de Jong (PVV) en (we noemden hem al) Emile Roemer (SP).

 

 

 

Enkele van hen hadden vooraf al een kleine discussie met de aanwezige Organonners gehad. “Jullie zijn hier omdat je je zorgen maakt over de toekomst van Nederland”, aldus Klaver. En Hamer vult aan: “Ik heb heel veel respect voor de wijze waarop jullie opkomen voor jezelf, je baan en de kenniseconomie.”

 

Vast staat inmiddels dat de Kamer volgende week speciaal terugkomt van zomerreces om over de zaak-Organon te debatteren. De aanwezige Kamerleden bedrukten echter wel in koor dat ze geen valse hoop willen wekken. “Uiteindelijk gaat de Kamer niet over het personeelsbeleid van een internationaal bedrijf”, aldus Verhoeven.

 

Diezelfde boodschap kwam later op de dag van EZ-minister Maria van der Hoeven, die alsnog bereid bleek om de petitie in ontvangst te nemen. Volgens de NRC heeft ze wel beloofd om telefonisch contact op te nemen met de Amerikanen. Ook stelt ze twee werkgroepen in om te kijken wat verder mogelijk is op het gebied van vervangende werkgelegenheid.

Onderwerpen