Concurrentie doet intrede maar matching veni, vidi, vici vervalt

De universiteiten hebben ongelijk als ze beweren dat ze volgend jaar 100 miljoen minder krijgen. De overheid gaat juist meer geld vrijmaken voor wetenschap. Alleen zullen de universiteiten harder hun best moeten doen voor hun stukje van de taart, zo stelde minister Plasterk maandag in Utrecht.

Hoe het financiële plaatje er precies gaat uitzien, wordt pas duidelijk op Prinsjesdag 18 september. Maar vast staat dat er geld wordt overgeheveld van de eerste naar de tweede geldstroom, en dat NWO dus meer invloed krijgt op de verdeling.

Volgens Plasterk is dat alleen maar gunstig: “De bestuurders in de universiteiten die hun invloed ontlenen aan het vermogen om geld te verdienen hebben iets minder te zeggen.” Volgens hem wordt de eerste geldstroom vooral verdeeld op basis van traditie terwijl NWO alleen maar naar kwaliteit kijkt. Hij waarschuwde tevens voor een fixatie op lokale belangen: “Het is beter voor het land dat het geld gaat naar een topproject of een toponderzoeker in plaats A dan naar tweederangswerk in plaats B.”

Wel deed Plasterk de toezegging dat het ‘matchen’ van Veni-, Vidi- en Vici-subsidies voor onderzoekers vervalt. Nu betalen de universiteiten nog 32,8 procent van het bedrag uit eigen zak, straks betaalt NWO het gehele bedrag.

De toespraak, gehouden bij de opening van het academisch jaar, doet ook op andere punten vermoeden dat de universiteiten nog een harde dobber zullen krijgen aan Ronald Plasterk. Hij kent ze namelijk een beetje te goed.

bron: OCW

Onderwerpen