‘Upcycling’ van gebruikte flessen goed voor het milieu

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie heeft de Responsible Care-prijs 2009 toegekend aan Sabic Innovative Plastics in Bergen op Zoom. Toen het nog GE Plastics heette heeft dit bedrijf een proces ontwikkeld om gebruikte PET-flessen chemisch om te zetten in PBT (polybutyleentereftalaat, merknaam Valox iQ), een hoogwaardige kunststof die onder meer wordt verwerkt in auto’s en consumentenelektronica. Vergeleken met rechtstreekse PBT-productie uit aardolie levert dit ‘upcyclen’ volgens de VNCI een energiebesparing van 55 tot 75 procent op.

De omzetting is een kwestie van depolymeriseren. Volgens de VNCI wordt het PET afgebroken tot de grondstof tereftaalzuur. Andere bronnen suggereren dat de afbraak net iets minder ver gaat en er korte ketens (oligomeren) overblijven.

De restanten worden katalytisch omgeësterd met butaandiol. Herpolymerisatie levert een PBT-kwaliteit op die qua eigenschappen heel redelijk overeenkomt met ‘maagdelijk’ PBT maar dat voor 85 procent uit hergebruikt materiaal bestaat.

De prijs werd donderdag uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de VNCI in Den Haag. Hij gaat jaarlijks naar een chemiebedrijf dat 'een indrukwekkende vooruitgang heeft geboekt op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid en daarmee een voorbeeld is voor andere bedrijven.'

Eervolle vermeldingen gingen dit jaar naar AkzoNobel Industrial Chemicals voor het CO2-reductiebeleid op de locatie Amersfoort, en naar BASF voor de overschakeling op milieuvriendelijke koelwaterbehandeling op de locatie Nijehaske (bij Heerenveen).

bron: VNCI

Onderwerpen