Bij haar afscheid als hoogleraar geneesmiddelmetabolisme en toxicologie aan de RUG is Geny Groothuis benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Groothuis maakte vooral naam als bedenker van alternatieven voor proefdieren. Voorbeeld is de Precision-Cut Tissue Slice techniek (PCTS), die operatief verwijderd menselijk weefsel dagenlang in leven houdt zodat je dáár de toxiciteit van stoffen op kunt uittesten.

Saskia Goetgeluk is aangesteld als ceo van Brightlands Campus Greenport Venlo, een zusje van Chemelot dat zich moet ontwikkelen tot kenniscentrum voor de agrifoodsector. De nadruk ligt op gezonde voeding maar er komt ook een Bio Treat Center voor onderzoek naar bioraffinage. Goedgeluk studeerde ooit journalistiek maar maakte carrière in de agrifood; tot nu toe leidde ze de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Per 1 juni treedt Marileen Dogterom toe tot het bestuur van de KNAW, als opvolger van Ben Feringa. Dogterom is hoogleraar in Leiden én in Delft, waar ze het Bionanoscience Department van het Kavli-instituut leidt. Ze doet vooral onderzoek naar het cytoskelet van natuurlijke cellen, in de hoop de structuur ooit naar synthetische cellen te kunnen vertalen.