De vereniging van milieuprofessionals VVM heeft de Rachel Carson Oeuvreprijs dit jaar toegekend aan Rudy Rabbinge, emeritus hoogleraar in Wageningen en ex-lid van de Eerste Kamer.

Van plantenziektendeskundige ontwikkelde Rabbinge zich tot grondlegger van de productie-ecologie, die streeft naar hogere opbrengsten per hectare met minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Ook pleitte hij voor healthy aging, dus gezond ouder worden door je dieet af te stemmen op je genen. Volgens de jury is Rabbinge ‘wars van dogma’s, transparant, schuwt het debat niet en redeneert zuiver.’

Per 1 augustus wordt farmacoloog Ton de Boer voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), als opvolger van Bert Leufkens. De Boer is hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht; hij blijft dat werk parttime doen.