De Galenus Researchprijs 2017 ging naar de Leidse onderzoeker Mario van der Stelt, volgens de jury ‘een groot researchtalent in de Nederlandse farmaceutische wetenschappen’.

Van der Stelt werkt aan therapeutische toepassingen van endocannabinoïden, met name in de oncologie en de neurodegeneratie. Galenusprijzen worden jaarlijks uitgereikt in een groot aantal landen; in Nederland zit er een gouden medaille en € 5.000 aan vast.

Chemieconcern Solvay heeft de ‘Chemistry for the Future Solvay Prize’ toegekend aan de Japanse hoogleraar Susumu Kitagawa, voor zijn pionierswerk op het gebied van metal-organic frameworks, oftewel MOF’s. Volgens Solvay-ceo Jean-Pierre Clamadieu benadrukt Kitagawa’s onderzoek hoe chemie, als wetenschap en industrie, oplossingen biedt voor de maatschappelijke en menselijke vooruitgang. De prijs ter waarde van € 300.000 wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De vorige winnaar was Ben Feringa.

De Edith Flanigen Award 2017 gaat naar de Utrechtse onderzoeker Jovana Zečević, voor haar onderzoek naar katalysatoroppervlakken met transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) in de vloeistof- en gasfase. Collaborative Research Centre 1109, een samenwerkingsverband van zeven instituten in en rond Berlijn dat de interactie van metaaloxides en water onderzoekt, reikt deze prijs van € 15.000 jaarlijks uit aan een jonge vrouwelijke onderzoeker. Hij is vernoemd naar de Amerikaanse onderzoeker Edith Flanigen, een pionier op het gebied van zeolieten binnen de petrochemie.