Het Journal of the American Chemical Society heeft een publicatie van de vermaarde organicus Ronald Breslow ‘tijdelijk’ van de website gehaald. Vrijwel hetzelfde verhaal over de origine van de chiraliteit van de Aardse aminozuren blijkt al in twee andere, meer gespecialiseerde tijdschriften te hebben gestaan, zo ontdekten kritische lezers.

Op de website van Chemical & Engineering News geeft de 81-jarige veteraan volmondig toe dat hij zichzelf heeft geplagieerd. Zijn verweer is dat hij door de JACS-redactie was uitgenodigd om een verhaal over de materie te schrijven en dat hij zijn ideeën graag gepubliceerd zag in zo’n veelgelezen blad. Hij was ook al bang dat hij van zelfplagiaat zou worden beschuldigd en was ook van plan het stuk wat grondiger te herschrijven, maar het kwam er niet van: “I am afraid I fell in love with my own words previously used.”

Hij was er ook bijna mee weggekomen. De eerdere publicaties verschenen in Tetrahedron Letters en in het Israel Journal of Chemistry, wat niet bepaald de meest gelezen tijdschriften zijn. Als Nature Chemistry-hoofdredacteur Stuart Cantrill er niet iets over getwitterd had, was het plagiaat wellicht nog heel lang onopgemerkt gebleven.

Het artikel is nu offline gehaald wegens ‘mogelijke schending van copyrights’.

Jammer is wel dat de inhoudelijke discussie over Breslows ideeën hiermee voor de tweede keer wordt doodgeslagen. De eerste keer was toen JACS een persbericht rondstuurde dat volledig de plank missloeg: het ging nauwelijks in op Breslows theorie over die aminozuren, en des te meer op zijn slotopmerking over linksdraaiende dinosauriërs die mogelijk nog op andere planeten leven. Voor menig commentator was dat reden om meteen het hele artikel af te doen als een lachertje.

Chemisch gezien blijft Breslows verhaal intussen uiterst interessant. Zie voorlopig die twee andere bladen.

bron: C&EN

Onderwerpen