Verbruik geschat op 115 miljoen per jaar

Wereldwijd gaan per jaar 115 miljoen dieren op aan laboratoriumproeven. Dat stellen de Dr Hadwen Trust en de British Union for the Abolition of Vivisection in het tijdschrift Alternatives to Laboratory Animals (ALTA). Het zou de eerste keer zijn dat iemand een serieuze poging doet om het proefdiergebruik af te schatten.

Het betreft onder meer 87.510 apen, 140.016 honden, ruim een miljoen konijnen en bijna 106 miljoen ratten en muizen.

De onderzoekers geven toe dat het een grove schatting is. Slechts 37 landen blijken proefdierstatistieken bij te houden. Als je die optelt kom je op 50 miljoen dieren.

In 142 andere landen worden geen cijfers bijgehouden maar wel artikelen gepubliceerd over proefdieronderzoek. Een statistisch model wijst uit dat daar in totaal 8 miljoen dieren per jaar voor worden gebruikt.

En dan zijn er nog de dieren die in laboratoria worden gehouden om mee te fokken (al dan niet genetisch gemodificeerd), die worden afgemaakt wegens overcompleet of die worden gedood teneinde weefselmonsters te nemen. Volgens de onderzoekers zijn dat er 57 miljoen.

Ze vermelden er bij dat de schatting waarschijnlijk nog aan de lage kant is omdat de officiële gegevens niet allemaal deugen. Zo bedraagt het proefdiergebruik in de VS officieel ruim één miljoen per jaar, maar dat komt doordat ratten, muizen, vogels , vissen, amfibieën en reptielen daar niet worden meegeteld. Zou dat wél gebeuren, dan zou je waarschijnlijkop 34 miljoen uitkomen.

De Research Defence Society, die vóór dierproeven is, stelt intussen dat de cijfers zijn gebaseerd op boterzachte aannames en extrapolaties. "Ze weten dat de media alleen dat getal van 115 miljoen zullen oppikken en verder niet zullen kijken waar dat cijfer vandaan komt", aldus een woordvoerder.


bron: BBC News, Dr Hadwen Trust

Onderwerpen