Pleidooi voor leiderschap en doelgericht beleid

Overheden moeten meer moeite gaan doen om biotechnologie te stimuleren, en dan vooral de landbouwtoepassingen daarvan. Ze moeten zelf meer geld steken in onderzoek én bedrijven aanmoedigen om er aan te werken, door duidelijke doelen te stellen en de regelgeving daaraan aan te passen. Dat valt op te maken uit het rapport ‘The Bioeconomy to 2030’ dat maandagochtend is gepresenteerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

In het rapport wordt onder meer voorspeld dat in 2015 ongeveer de helft van alle landbouwgewassen (voor voeding, diervoer én industriële grondstoffen) afkomstig zal zijn uit planten waar enige vorm van biotechnologie aan te pas is gekomen. Dat hoeft overigens geen genetische modificatie te zijn.

Van de wereldwijde productie van chemicaliën (medicijnen niet meegeteld) zou tegen die tijd 12 tot 20 procent van biotechnologische oorsprong kunnen zijn. In 2005 was dat nog maar 1,8 procent.

En de rol van biotechnologie binnen de farmaceutische sector zal zó groot worden dat het geen zin meer heeft om verschil tussen die twee takken van sport te maken.

Maar om maximaal profijt te trekken uit de ‘bio-economie’ zal wel een ‘purposive goal-oriented policy’ nodig zijn die vraagt om leiderschap, zowel van de overheid als van leidende bedrijven.

bron: OESO, De Telegraaf

Onderwerpen