Bijna 19 miljoen om voeding door te lichten

De Gelderse Food Valley krijgt een centrum voor micro- en nanotechnologie. Het ministerie van EZ stelt voor dit ‘CAT-AgroFood’-project 12,4 miljoen beschikbaar uit de aardgasbaten (FES-enveloppe Regionaal Economisch Beleid/Sterke Regio’s). De provincie Gelderland, tuk op het stimuleren van kennisintensieve bedrijvigheid, legt daar nog eens 6,4 miljoen bij.

Met het geld zal kostbare onderzoeksapparatuur worden aangeschaft. Gedacht wordt aan NMR-apparaten en MRI-scanners, spectrometers ene elektronenmicroscopen.

Het is dan de bedoeling dat kleine bedrijven uit de foodsector deze voorzieningen ‘huren’ om onderzoek te kunnen doen waar ze anders nooit aan toe zouden komen. Bijvoorbeeld het gebruik van MRI-scans om vezels te volgen die onderweg zijn in het maagdarmkanaal, of het bekijken van het gedrag van vocht tijdens het invriezen van voedsel met een elektronenmicroscoop.

Het plan voor CAT-AgroFood ontstond dit voorjaar. Het initiatief kwam van Frans Kampers, coördinator bionanotechnologie van de Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG). Opvallend is dat de 18,8 miljoen, die hij nu krijgt, ook precies het bedrag is dat hij indertijd had aangevraagd, wat zeker een prestatie mag heten.

Voorlopig wordt de apparatuur ondergebracht in diverse gebouwen van Wageningen UR. In tweede instantie wordt gedacht aan een eigen gebouw, maar pas na 2013.

bron: Ministerie van EZ, FD

Onderwerpen